Kan man ångra sig efter att man har skrivit under kontraktet?

När köpekontraktet upprättats och undertecknats av båda parter är affären bindande. Det är då svårt, men inte omöjligt, att dra sig ur. Om en av parterna ångrat sig och därför vill häva köpet krävs det stöd för det i kontraktet. Om köparen inte betalar kan säljaren i regel dra sig ur och dessutom få ersättning.

Behöver du prata med en jurist?

Du kan boka ett kostnadsfritt första samtal för vidare vägledning. Boka möte med jurist här.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka