Måste vittnena läsa igenom köpehandlingarna?

Nej det behövs inte. Bevittningen är endast ett intygande om att namnteckningen är korrekt. Vittnena behöver därför inte veta om själva innehållet i kontraktet.

Skriv Köpekontrakt för fastighet
Gå tillbaka