Vad är ett servitut?

Servitut innebär att någon förutom ägaren till fastigheten har tillgång till en del av fastigheten, det kan exempelvis vara en brunn eller en väg på fastigheten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka