Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Måste jag tänka på något särskilt om jag är gift/sambo och vill sälja fastighet?

Om säljaren är gift och fastigheten antingen är giftorättsgods eller enskild egendom på grund av äktenskapsförord och makarnas gemensamma bostad, krävs andra makens godkännande för att köpet ska vara giltigt. Detsamma gäller om säljaren är sambo och fastigheten är deras gemensam bostad.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka