Måste köpehandlingarna bevittnas?

Ett köpekontrakt eller ett köpebrev som inte har bevittnats är fortfarande giltiga, men för att kunna söka lagfart krävs det att säljarens namnteckning är bevittnad av två personer.

Skriv Köpekontrakt för fastighet
Gå tillbaka