Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Måste fastighetsägaren ta hänsyn till stigar, leder och vägar?

Vägar, stigar och leder är något som påverkar dig som markägare. Du är skyldig att ta hänsyn till allmänt nyttjade stigar, stigar av kulturhistoriskt intresse samt spår och leder.

 

Skriv Fastighetsrätt

Andra har även sökt på

Gå tillbaka