Vad är fast egendom?

Fast egendom är enligt lagens mening jord. Dock räknas även träd, växter, sjöar och till och med luftrummet ovan marken.

Fast egendom är även fastigheter. Står du inför ett fastighetsköp är det viktigt att ta reda på vad som anses vara fast egendom, och vad som räknas till lös egendom.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka