Hur fungerar enskild egendom vid generationsskifte?

I ett gåvobrev eller testamente kan du göra din gåva eller ditt arv till enskild egendom. Detta kan även göras i ett äktenskapsförord. Enskild egendom ingår inte i en bodelning. Om den som fått gåvan eller arvet skiljer sig kommer han eller hon få behålla den egendomen som är angiven som enskild utan att lösa ut sin partner.  Enskild egendom påverkar dock inte arvsrätten så om den av makarna som har en enskild egendom går bort kommer hans eller hennes make eller maka ärva trots att det är enskild egendom. Om man vill att till exempel en släktgård ska stanna i släkten måste även nästa generation skriva ett testamente.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka