På vilka sätt kan ett generationsskifte göras?

Du kan göra ett generationsskifte genom gåva, köp eller arv. Vill du ändra arvsordningen bör du skriva ett testamente.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka