Vad är ett generationsskifte?

Ett generationsskifte är när du överlåter lantbruk, skog, gård eller företag till nästa generation. Generationsskifte kallas det när det är en överlåtelse som sker inom familjen. Vanligtvis är det barnen som ska driva det vidare men det kan även vara någon annan inom släkten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka