Vad är viktigt att tänka på i ett VD-avtal?

Det är viktigt att bolaget och VD:n är överens om vilka ersättningsnivåer som ska gälla och hur de ska beräknas. Pensioner och försäkringar är andra viktiga delar liksom vad som ska gälla vid en uppsägning.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka