Vad gäller kring sekretess och konkurrensklausuler för en VD?

Lagen om företagshemligheter kan innebära att VD:n blir skadeståndsskyldig om han skulle röja känsliga uppgifter. Vi rekommenderar även att en sekretessklausul tas med i VD-avtalet eller att ett separat sekretessavtal upprättas.

Konkurrensklausuler är också vanliga när det gäller VD:ar. Det handlar om att efter anställningen begränsa möjligheten att ta ett annat arbete eller bedriva egen verksamhet som kan innebära en konkurrenssituation.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka