Vilken uppsägningstid gäller om det inte står i avtalet?

För VD:n gäller inte lagen om anställningsskydd och därför finns ingen uppsägningstid. Det är därför vanligt att man avtalar om en uppsägningstid eller ett avgångsvederlag.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka