Allmänna villkor

Allmänna villkor - innehåll, giltighet och GDPR

En person e-shoppar på sin surfplatta

Vad ska ingå i de allmänna villkoren

Några områden som med fördel kan och brukar ingå i det allmänna villkoren är leverans, betalning, reklamation, eventuell ångerrätt, köparen/säljarens rättigheter och skyldigheter m.m. Genom att ha allmänna villkor underlättar man avtalshanteringen, eftersom ett godkännande av de allmänna villkoren innebär att ett avtal sluts mellan köpare och säljare.

Giltighet

De allmänna villkoren giltiga så länge de finns lättillgängliga på företagets hemsida, är skäliga till sitt innehåll och kan läsas innan själva avtalet sluts mellan parterna. Med detta sagt finns det situationer där avtalsvillkoren måste översändas på ett annat sätt, exempelvis om villkoren är omfattande eller avviker från vad som är vanligt. För att vara säker på att avtalsvillkoren blir giltiga bör det i huvudavtalet med kunden hänvisas till villkoren eller säkerställa att man kan inhämta digitalt godkännande av dessa.

GDPR

Alla juridiska eller fysiska personer som på olika sätt behandlar personuppgifter för att bedriva näringsverksamhet eller för annan anledning måste förhålla sig till Dataskyddsförordningen (GDPR). När en persons personuppgifter behandlas måste alltså detta framkomma. I och med detta bör det framkomma i de allmänna villkoren hur företaget behandlar personuppgifter. Här kan du läsa mer om GDPR.

Det kan vara bra att låta en jurist se över att personuppgifter i alla delar av verksamheten behandlas enligt GDPR och överensstämmer med de allmänna villkoren.

Skriva allmänna villkor

Vi kan hjälpa dig att skriva allmänna villkor som är anpassade efter ditt företag och din verksamhet, så att de är tydliga både för dig och dina kunder. Boka ett video- eller telefonmöte med någon av våra jurister.

Relaterade artiklar

Allmänna villkor

Allmänna villkor gör det enklare både för dina kunder och ditt företag att veta vad som gäller i olika situationer och därmed undvika onödiga konflikter.

Läs mer om Allmänna villkor
Allmänna villkor upprättad av jurist

från 9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte