Allmänna villkor

Köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen

En försäljare ger ett äpple till en kund

Köplagen

Köplagen tillämpas vid köp av varor mellan privatpersoner samt när företag säljer varor till ett annat företag.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller när en privatperson köper en vara av ett företag.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när företag utför tjänster åt en privatperson.

Mer detaljerad information om lagarna hittar du på Hallå konsument! som drivs av Konsumentverket.

Tvingande eller dispositiv

All köprätt är inte tvingande, i vissa fall går det att avtala om bättre eller sämre villkor än vad lagen föreskriver. Köplagen är dispositiv, det vill säga att man kan välja att utforma sina egna villkor på annat sätt än som står i lagen. Man brukar säga att dispositiv lag inte är tvingande. Exempelvis skulle ett företag kunna avtala om reklamationstiden vid försäljning från det lagstadgade 2 år till 3 år eller inga år alls. 

Konsumentköplagen är däremot tvingande, det vill säga det som står i lagen måste gälla för det aktuella avtalet.

Viktigt med korrekt formulerade villkor 

De allmänna villkoren bör vara formulerade i enlighet med dessa lagar, något som kan säkerställas av en jurist. Om det inte finns allmänna villkor eller annat som reglerar vad som ska gälla, oavsett om lagen är tvingande eller dispositiv, är det lagen som gäller vid en eventuell tvist.

Skriv allmänna villkor

Med hjälp av en av våra jurister utformar du allmänna villkor som är anpassade efter just ditt företag och din verksamhet. Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte.

Om du har frågor eller vill vill veta mer är du välkommen att ringa oss på telefon 0771 24 00 24.

Relaterade artiklar

Allmänna villkor

Allmänna villkor gör det enklare både för dina kunder och ditt företag att veta vad som gäller i olika situationer och därmed undvika onödiga konflikter.

Läs mer om Allmänna villkor
Allmänna villkor upprättad av jurist

från 9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte