Allmänna villkor

Så påverkar den nya konsumentköplagen dig som är företagare

En kund betalar med sitt kort inne i en butik

Vad är konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor till konsumenter. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att du inte får ge dina kunder sämre villkor än de som står i lagen.

Ordlista

  • Vite: en summa pengar som företag får böta om de inte följer förbud, ålägganden eller andra regler från myndigheter.
  • Direktiv: ett mål som medlemsländerna i EU måste uppfylla.

Exempel på vad som regleras i konsumentköplagen:

  • reklamation
  • försenad eller utebliven leverans
  • avbeställning
  • företagets ansvar
  • konsumentens ansvar.

Nyheter i nya konsumentköplagen

Digitalt innehåll och digitala tjänster
I begreppet varor ingår nu även varor med digitala delar och varor med digitalt innehåll, till exempel operativsystem och applikationer samt digitala tjänster.

Reklamationsrätt
Reklamationsrätten gäller i tre år efter att en vara levererats och hindras inte av garantin.

Betalning med personuppgifter
Produkter som ges bort ”gratis” mot kundens personuppgifter ska bedömas vara ett konsumentköp och omfattas av reglerna i konsumentköplagen.

Omvända bevisbördan
Säljaren måste bevisa att fel som upptäcks inom två år inte fanns vid köptillfället. Tidigare har tidsgränsen varit sex månader. För dig som företagare innebär det alltså att du måste kunna bevisa att det inte fanns några produktfel från början.

Avbeställning
Konsumenten har rätt att avbeställa varan fram tills att den kommit konsumenten tillhanda.

Felbedömning
Den nya lagen innebär att fel bedöms utifrån två olika sorters krav:

  • subjektiva krav=de krav som finns i avtalet
  • objektiva krav=att varans funktion motsvarar konsumentens förväntningar.

 

Marknadsföring
De villkor som anges vid marknadsföring ska gälla och överensstämma med villkoren i garantin.

Uppsägning av avtal
Om en ändring av en vara innebär att dess funktion försämras, har konsumenten rätt att säga upp avtalet inom 30 dagar.

Vite
Företag som inte uppfyller kraven i konsumentköplagen kan åläggas ett vite på 4 procent av den årliga omsättningen om reglerna bryts.

Sanktionsavgifterna föreslås kunna dömas ut vid brott mot vissa specifika konsumentregler, bland annat vid bristande information till konsumenter innan och efter ett distansköp, bristande prisinformation och oskäliga avtalsvillkor gentemot konsumenter.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom konsumenträtt via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar