Anställningsavtal

Optioner eller aktier till anställda

Person som läser igenom dokument

Skatterättsliga skillnader

Att erbjuda anställda att delta i optionsprogram eller andra incitamentsprogram är ofta komplext och programmen finns i många olika varianter. Det är dessutom stora skatterättsliga skillnader i de olika typerna för arbetstagaren, och i kostnader för bolaget. Det kan skilja i inkomstslag samt om beskattning sker vid mottagandet av rättigheten eller tillgången, eller först efter en överlåtelse.

Avtal minskar missförstånd och oklarheter

Det finns inget krav på att det ska vara ett skriftligt avtal på en framtida optionsrätt, eller andra framtida rättigheter eller tillgångar för anställda. Detta är dock att rekommendera för att undvika missförstånd och oklarheter samt minimera risken för meningsskiljaktigheter.

Om optionsrätten inte avtalas i optionsavtal kan bevisfrågor uppstå om vilken typ av rättighet det rör sig om, hur och när aktierna får överlåtas och när rätten till aktierna slutar att gälla. Om arbetstagaren får rätt att överlåta sin optionsrätt kan detta få stora konsekvenser för företaget genom att det kan komma in oönskade aktörer som får en rätt till medbestämmande i bolaget. Om den anställde trott sig ha haft en viss typ av rättighet kan detta leda till stora skattemässiga eller ekonomiska konsekvenser för den anställde och ett dåligt rykte för bolaget. Det är inte heller alla bolag som får använda alla typer av framtida incitament, därför är det viktigt att först rådgöra med en jurist.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar