Ekonomi och juridik

Fyra situationer att fundera kring som företagare

Kvinna ler och tittar in i kameran

Att tänka på gällande dödsfall - Vem ärver bolaget?

Vem som ärver bolaget skiljer sig åt beroende på civilstatus och om det finns barn med i bilden.

Makar ärver som huvudregel varandra. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Vill du att någon annan än efterlevande make ska ärva företaget måste du upprätta ett testamente där du anger vem som ska ärva det. Kom också ihåg att särkullbarn ärver före efterlevande make om inte annat anges i ett testamente.

Sambor ärver inte varandra och har ingen arvsrätt till företaget. Om du vill att efterlevande sambo ska ärva ditt företag måste du skriva ett testamente. Detsamma gäller om du och sambon äger varsin del i företaget. Om det finns barn (gemensamma barn eller särkullbarn) har dessa trots testamente rätt att få ut sin laglott omedelbart när du avlider.

Är du ägare av ett företag med flera delägare är det viktigt att ni skriver ett kompanjonavtal eller aktieägaravtal. Där reglerar ni till exempel vad som ska hända med era andelar om en delägare separerar ifrån sin make/maka, en delägare blir sjuk eller avlider och hur andelarna ska värderas vid en inlösen.

När ni skriver avtalet er emellan kan det vara bra att tänka utifrån olika perspektiv. Vad händer med företaget och min kompanjon om jag dör? Vad skulle hända med företaget om min kompanjon dog? Behöver jag säkerställa att det finns pengar för att plocka in specialistkompetens om jag försvinner?

Att tänka på gällande skilsmässa

Om du är gift är det viktigt att skriva äktenskapsförord där man anger vad som bör vara var och ens enskilda egendom, till exempel företaget, eller en sommarstuga som funnits i släkten länge.

Om du är sambo ingår inte företag i en bodelning enligt sambolagen, eftersom det endast är bostaden och bohag som omfattas.

Att tänka på gällande olycka eller långvarig sjukdom

Som egenföretagare har du inte samma skydd som när du är anställd. Det kan få betydande konsekvenser för din ekonomi vid en allvarlig olycka eller om du blir långvarigt sjuk. En småföretagare med familj är mycket sårbar om sjukförsäkring saknas och drabbas hårt om man inte sett till att täcka upp med egen sjukförsäkring. Det här är särskilt viktigt att tänka på om man är företagare som saknar kollektivavtal. Kanske bör du teckna en sjukförsäkring som delvis kompenserar för detta?

Se till att tänka igenom vad du har för försäkringar över lag. Viktigt är också att i en parrelation reda ut om man klarar sig på en lön om den ena inte längre kan arbeta.

Att tänka på gällande långlevnad

Vi lever allt längre. Med många friska år att se fram emot så måste vi ha pension som räcker längre. Därför bör du ställa dig frågan ”Har jag tjänstepension och hur ser mitt personliga pensionssparande ut?”

Om du som egenföretagare ska få samma allmänna pension som om du vore anställd hos en arbetsgivare, behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter.

Börja med att ta ut så mycket lön som möjligt, helst upp till brytpunkten för statlig skatt. Det är viktigt eftersom både allmän pension och allmän sjukförsäkring baseras på lön som du tar ut och skattar för. Se också över avsättningarna till tjänstepension då den utgör en stor del av den totala pensionen och kan vara av stor betydelse för hur din ekonomi kommer att se ut som pensionär.

Gå in på minpension.se för att se hur det ser ut just för dig.

Skriv testamente

Hos oss på Lexly skriver du enkelt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar