Konsultavtal

Checklista för konsultavtalet

Två personer läser från en dator

Kan konsulten räknas som anställd?

En viktig sak att fastställa är att konsulten inte är anställd av bolaget. Därför är det viktigt att få ett konsultavtal på plats så fort som möjligt. Om konsultavtal saknas kan konsulten enligt de lagar och regler som finns faktiskt räknas som tillsvidareanställd.

Kan konsulten lämna uppdraget och ta med sig det som producerats?

Det är viktigt att bestämma hur lång tid uppdraget ska pågå, om det är löpande eller har en deadline. Men ännu viktigare är kanske att komma överens om vad som gäller om uppdraget behöver avslutas i förtid. Kommer det arbete som utförts tillhöra konsulten eller beställaren? Denna fråga behöver man även komma överens om gällande slutresultatet. Är det konsulten eller beställaren som äger rättigheterna. Om inget avtalats är det konsulten som äger sitt arbete. Ofta är detta en stor anledning till att det uppstår en tvist som i slutänden kan bli kostsam.

12 saker du inte får missa i konsultavtalet

 • När uppdraget ska vara klart

 • Att konsulten räknas som anställd om konsultavtal inte upprättas

 • Om uppdraget får avbeställas och vem som i detta fall äger det producerade arbetet

 • Ifall konsulten ska ha rätt att bemanna uppdraget med andra personer

 • Om konsulten ska omfattas av sekretess

 • Vem som har rätten till slutresultatet, den så kallade immaterialrätten

 • Om arbetet får säljas vidare

 • Hur konsulten ska ersättas – per timme eller med en fast summa, löpande eller vid uppdragets slut

 • Om konsulten ska kunna arbeta med andra uppdrag och konkurrenter

 • Vem som ska stå för kostnader för till exempel utrustning, material och resor

 • Vad konsulten måste informera beställaren om

 • Om och när det ska ske en omförhandling av avtalet gällande exempelvis ersättning och tidsplan

Har du fler frågor om konsultavtal? Besök vår guide!

Skriv ett korrekt konsultavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt konsultavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Relaterade artiklar

Konsultavtal

Allt fler arbetar på tidsbegränsade uppdrag och som konsulter.

Det är stor skillnad i lagstiftning mot att vara anställd och det finns många viktiga frågor att reglera.

Läs mer om Konsultavtal
Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
0 kr

1995 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt konsultavtal. Pris ex moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Konsultavtal skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte