Konsultavtal

Vikten av ett bra konsultavtal

Fyra personer som sitter i ett möte

Vad händer i en oförutsedd situation om konsultavtal saknas eller är ofullständigt?

Ett vanligt misstag är att förlita sig på muntliga överenskommelser eller en allmänt formulerad offertbeskrivning. Men vad händer om en situation uppkommer som ni inte har diskuterat? Vem äger rättigheterna till det som skapas inom uppdraget? Och vem ska stå för oförutsedda kostnader?

Vare sig du själv är konsult eller om du som företagare anlitar en konsult, är det en bra idé att skriva ett konsultavtal. Syftet med avtalet är att definiera uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen och vad som ska gälla vid förändringar.

Viktigt är också att komma överens om en tidsplan och vad som ska ske vid förseningar. I ett konsultavtal kan man även tydliggöra vem som ska ha rätt till arbetsresultatet och även begränsa rätten att bedriva konkurrerande uppdrag.

Ett bra konsultavtal täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla så att riskerna för affären minskar.

Fyra råd till dig som arbetar som konsult eller egenföretagare

1. Det viktigaste är att få en nöjd kund och det förutsätter att du förstår vad kunden efterfrågar. Skriftliga konsultavtal innebär trygghet, minskar risken för tvister och fungerar som en manual för samarbetet. En tydlig och öppen dialog när avtal förhandlas fram, leder ofta till långvariga, lönsamma affärer och en ökad förståelse parterna emellan.

2. Ha alltid ett skriftligt konsultavtal där ni reglerar uppdragets omfattning, hur det ska genomföras och vilka kvalitetsnormer som uppdraget bedöms efter.

3. Som konsult ska du inte leverera för mycket på en gång utan att få betalt. Försök fakturera löpande och om fakturorna hinner förfalla bör du pausa leveranserna tills du får betalt. Innan du pausar bör du dock ta kontakt med en jurist.

4. Om avvikelser sker från konsultavtalet är det vanligt att detta kommuniceras per mejl eller telefon. Se till så att avvikelserna dokumenteras och spara det på ett säkert ställe. Om ni till exempel per telefon har diskuterat en alternativ lösning, ha för vana att skriva ner det i ett mejl, skicka och be om bekräftelse.

Mer information om konsultavtal hittar du i vår guide.

Skriv korrekta konsultavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt konsultavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva konsultavtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Konsultavtal

Allt fler arbetar på tidsbegränsade uppdrag och som konsulter.

Det är stor skillnad i lagstiftning mot att vara anställd och det finns många viktiga frågor att reglera.

Läs mer om Konsultavtal
Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
0 kr

1995 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt konsultavtal. Pris ex moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Konsultavtal skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte