Konsultavtal

Viktigt att veta om IT-konsultavtal

En kvinna som programmerar på sin dator

IT-konsulttjänst eller IT-projektuppdrag?

Det finns en viss skillnad på en IT-konsulttjänst och ett IT-projektuppdrag. När det gäller en IT-konsulttjänst  levererar oftast inte konsulten en viss produkt inom en viss tid till ett bestämt pris, och det kan därför vara viktigt att reglera i ett avtal vad som ska ingå i tjänsten.

De två vanligaste IT-konsulttjänsterna är:

  • Resurskonsult
    Som resurskonsult är konsulten ett tillskott till den befintliga personalstyrkan och arbetar under uppdragsgivarens ledning och organisation.
  • Uppdragskonsult 
    En uppdragskonsult arbetar självständigt, utanför den dagliga organisationen. Konsulten arbetar i regel med ett visst uppdrag, exempelvis IT-säkerhet.

Uppdragsbeskrivningen förklarar vad konsulten ska göra 

Att beskriva vilka uppgifter som konsulten ska utföra och till vilket syfte är en central del av ett IT-konsultavtal. I uppdragsbeskrivning är det viktigt att det framgår vilken kompetens som efterfrågas av IT-konsulten, vilken utsträckning IT-konsulten ska vara tillgänglig för uppdraget och i övrigt en tydlig beskrivning av IT-konsultens arbetsuppgifter.

I vissa fall kan det vara bra att på en mer generell nivå beskriva IT-konsultens arbetsuppgifter. Om exempelvis en resurskonsult anlitats för att arbeta under uppdragsgivarens ledning, kan en mer översiktlig arbetsbeskrivning ge uppdragsgivaren mer frihet att styra IT-konsultens arbetsuppgifter än om avtalet är mer detaljerat. På så sätt riskerar inte heller uppdragsgivaren att behöva erlägga ytterligare ersättning som leverantören kan kräva vid tilläggsuppdrag.

Dock bör inte avtalet vara hur generellt som helst. De upphandlingsrättsliga kraven på parterna kräver en viss nivå av transparens. Att skriva en uppdragsbeskrivning kräver mycket tid och arbete. För att uppnå det önskade resultaten med avtalet och undvika konflikter, se till att avsätta tid för planering och analys av upphandlingen.

Upphovsrätt och rätt till resultat

En ytterligare viktig reglering är till vilken utsträckning uppdragsgivaren ska få rättigheterna till IT-konsultens arbete. Enligt lag är datorprogram, designmaterial för datorprogram, samt även databaser och kataloger (i viss utsträckning) skyddade av upphovsrätt. 

Huvudsakligen tillfaller upphovsrätten den kreatör eller sammanställare som står bakom verket. Tumregeln är att nyttjanderätten för uppdragsgivaren är begränsad när det gäller verk som uppstår i anslutning till IT-konsultens arbetsuppgifter. Normalt avtalas att alla rättigheter till verk som uppstår i anslutning till IT-konsultens arbete tillfaller leverantören. Är uppdragsgivarens önskan att få ta del av dessa rättigheter måste det framgå av avtalet.

Vad gäller resurskonsulter tillfaller upphovsrätten i normalfallet uppdragsgivaren. Är det IT-konsulten eller leverantörens vilja att uppdragsgivaren inte ska ha äganderätt till resultatet så måste det framgå av avtalet. En begränsning av nyttjanderätten leder i regel till att uppdragsgivaren erbjuds ett förmånligare pris.

Rätt att avbryta tjänsten

För att uppnå flexibilitet i avtalet är det många uppdragsgivare som väljer att kunna säga upp avtalet helt eller delvis, vid behov. Det är också vanlig att avtala om en uppsägningstid på 30 dagar i avtalet. 

Sekretess

Det är bra att tänka på att skriva in en överenskommelse om sekretess i konsultavtalet. Det skyddar intern information och företagsidéer och förhindrar personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag.

Läs mer om sekretessavtal

Interna föreskrifter

Det finns policies och interna föreskrifter inom uppdragsgivarens verksamhet som kan bli relevanta att ta med i avtalet. Detta för att säkerställa att IT-konsulten kan sköta det dagliga arbetet och samtidigt efterleva de skyldigheter som företaget ställer internt.

Skriv avtal för IT-konsulttjänst

Hos oss skriver du enkelt ett avtal för IT-konsult online till fast pris. Du svarar på ett par frågor och utifrån dina svar skapas ett juridiskt korrekt avtal som är skräddarsytt efter just din situation. Du kan även skriva avtal med hjälp av en av våra jurister.

Relaterade artiklar

Avtal för IT-konsult

Här kan du enkelt skriva ett avtal för IT-konsult online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt avtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Avtal för IT-konsult
Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
0 kr

1995 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt avtal för IT-konsult. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Avtal för IT-konsult skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte