VD-avtal

Viktigt att tänka på vid en VD-anställning

Kvinna som ler på sin arbetsplats

1. En VD omfattas inte av anställningsskydd

Normalt sett omfattas inte en VD av lagen om anställningsskydd (LAS). Oftast gäller inte heller kollektivavtal för en VD. Istället är det viktigt att anställningsvillkor samt vad som gäller vid en uppsägning regleras i ett VD-avtal.

Det är också viktigt att VD-avtalet innehåller villkor gällande pension, försäkringar och sekretess. Man bör även avtala om konkurrens- och värvningsförbud. Dessa villkor ska vara skäligt utformade och inte gälla för lång tid efter anställningens upphörande.

Eftersom en VD inte omfattas av lagen om anställningsskydd kan denne sägas upp utan anledning. Därför bör avtalet reglera avgångsvederlag eller annat ekonomiskt skydd som gäller vid en uppsägning.

2. VD:ns arbetsuppgifter

Enligt aktiebolagslagen ska en VD i ett aktiebolag sköta den löpande förvaltningen. Ska det ingå andra uppgifter bör de framgå av en skriftlig VD-instruktion eller av VD-avtalet. Även arbetsfördelningen mellan VD och styrelse samt hur rapporteringen av ekonomisk information ska ske måste framgå.

För en VD gäller inte heller arbetstidslagen, därför är inte arbetstider reglerade som för andra anställda. Däremot gäller arbetsmiljölagen för alla och den innebär att företaget ska ge förutsättningar för att arbetet ska kunna utföras utan risk för ohälsa.

När det gäller tjänsteresor, traktamente och regler för dubbelt boende är det bra att arbetsplatsens ort framgår av VD-avtalet. Orten blir en utgångspunkt för rätt till traktamente vid tjänsteresor.

3. Betalningsansvar

En VD kan bli personligt betalningsansvarig i vissa situationer. Därför bör det även finnas en styrelse- och VD-försäkring som täcker upp för sådana händelser.

Ett aktiebolag ansvarar själv för eventuella skulder, men det finns fall företaget kan hamna i situationer som gör att styrelsen personligen blir betalningsansvariga om de inte agerat på rätt sätt.

En anledning kan vara om företaget inte betalt in inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter eller förseningsavgifter. En annan orsak kan vara om årsredovisningen inte inkommit i rätt tid. Om den inte skickats in inom femton månader från räkenskapsårets utgång kan alltså en vd, tillsammans med styrelsen i bolaget, bli personligt ansvariga. Årsredovisningar som inte kommer in i tid är även en av de vanligaste formerna av ekobrott som företagare blir dömda för. Andra konsekvenser av att lämna in årsredovisning försent är att företaget riskerar likvidation.

Korrekt avtal med jurist

Hos oss kan du enkelt skriva ett VD-avtal till fast pris. Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. Vid telefonmötet går ni igenom bolagets situation och de specifika frågor du har. Vår jurist upprättar därefter ett skräddarsytt och fulltäckande avtal som du kan gå igenom i lugn och ro. Önskar du sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset.

Har du frågor eller funderingar? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Relaterade artiklar

VD-avtal

VD:s skyldigheter gentemot bolagets styrelse och andra eventuella åtaganden bör klargöras i ett skriftligt avtal.

Läs mer om VD-avtal
VD-avtal upprättat av jurist till fast pris

6990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte