VD-avtal

Undvik vanliga misstag vid VD-rekryteringen

En kvinna ler och ser in i kameran

Avtal för vd:n

Eftersom vd-rollen vanligtvis inte omfattas av LAS (Lagen om anställningsskydd) eller kollektivavtal är det upp till parterna att avtala om vilka villkor som ska gälla.

Det kan dock uppstå situationer där VD ändå betraktas som anställd när olika regler krockar med varandra. Aktiebolagslagen reglerar vilka uppgifter en vd har. Om bolaget har begränsat vd:ns roll i ett vd-avtal kan en bedömning komma fram till att vd:n inte är vd och kommer då att omfattas av lagen om anställningsskydd. För bolaget kan detta bli problematiskt om man av någon anledning vill byta vd. Det ska då bland annat  finnas skälig grund för en uppsägning.

Rimliga villkor

För att en vd inte ska omfattas av LAS behöver arbetsuppgifter och villkor vara rimliga för rollen. Ersättning i form av lön, bonus och pensionsavsättningar bör vara bättre än för övriga anställda. Även uppsägningstiden måste vara rimlig vilket oftast betyder minst sex månader.

Sekretess- och konkurrensvillkor

En vd kommer få tillgång till all känslig företagsinformation och därför är det viktigt att avtala vad som ska gälla kring sekretess både under och efter anställningstiden.

Vi rekommenderar även att man avtalar om vad som ska gälla kring konkurrensfrågor när vd:n en dag slutar. I avtalet bör framgå hur vd:n bör kompenseras ekonomiskt under den tid konkurrensbegränsningen gäller.

Vikten av ett skriftligt avtal

Vd:s skyldigheter gentemot bolagets styrelse och andra eventuella åtaganden bör klargöras i ett skriftligt avtal.

Förutom fördelarna med att vara överens om villkoren finns även avtalet klart för granskning den dag man vill ta in investerare i bolaget. För en investerare är det viktigt att undersöka företaget och göra en legal granskning av alla avtal. Om det saknas ett vd-avtal uppfattar många investerare det som en tydlig varningssignal, vilket kan äventyra möjligheterna till nytt kapital för bolaget.

Skriv vd-avtal

Hos oss skriver du enkelt och tryggt vd-avtal tillsammans med en jurist via telefon. Då bokar vi in ett telefon- eller videomöte där vi steg för steg går igenom vad avtalet ska innehålla och vilka villkor som ska finnas med. När du skriver vd-avtalet tillsammans med en av våra jurister guidas du genom hela processen och får råd och vägledning i vilka lösningar som passar bäst i just din och bolagets situation.

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar

VD-avtal

VD:s skyldigheter gentemot bolagets styrelse och andra eventuella åtaganden bör klargöras i ett skriftligt avtal.

Läs mer om VD-avtal
VD-avtal upprättat av jurist till fast pris

6990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte