Allt om arvskifte

Vem ska få vad av de tillgångar som finns i ett dödsbo? Detta sker genom ett arvskifte och det är sista steget för att arvingarna ska få ut sitt arv. Arvskiftet är ett juridiskt dokument som används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Måste det alltid skrivas ett arvskifte?

Nej, om det endast är en person som ska ta del av arvet räcker det med en registrerad bouppteckning. Om exempelvis en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, så behöver inget arvskifte upprättas då frun kommer att ärva alla tillgångar (förutsatt att det inte finns något testamente som säger annat).

Läs mer om bouppteckning vid dödsfall

Läs mer om arvskifte utan testamente

 

När kan arvskiftet upprättas?

Ett arvskifte kan upprättas tidigast när bouppteckningen har blivit registrerad hos Skatteverket. Ibland kan det dröja längre tid än så innan arvskiftet skrivs. Exempelvis om arvingarna vill sälja en fastighet i dödsboets namn och sedan dela på pengarna, då genomförs arvskiftet först när försäljningen är klar.

Läs mer om arvskifte

 

Ska arvskiftet registreras?

Nej, arvskiften ska inte registreras. Det signerade arvskiftet är alltså en värdehandling som är viktig att förvara på en säker plats.

 

Ska det inte göras en bodelning när någon avlider?

Ja, när en maka/make eller sambo avlider så kan en bodelning genomföras i samband med att ett arvskifte upprättas.

Bodelning mellan sambor görs om den efterlevande sambon framför en begäran vid bouppteckningen om att bodelning ska göras. Begäran ska endast göras om det är till fördel för den efterlevande sambon. Bodelning mellan makar ska göras enligt huvudregeln, men den efterlevande makan/maken kan begära att bodelning inte ska genomföras om det innebär att efterlevande makan/maken exempelvis måste dela med sig av sitt giftorättsgods till särkullbarn efter den avlidna.

Läs mer om bodelning

 

Vad är ett arvskifte?

Ett arvskifte är ett juridiskt dokument som visar på vem som ska få vad av de tillgångar som finns i ett dödsbo. Det är sista steget för att arvingarna ska få ut sitt arv. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

 

Varför behövs ett arvskifte?

Om ni är flera personer som ska dela på arvet måste det finnas ett arvskifte för att ni ska kunna visa upp vad ni är överens om. Vem ska få vad, och hur mycket? Om det exempelvis finns en fastighet i dödsboet går den inte att skriva över till arvingarna utan ett arvskifte.

Läs mer om att upprätta en arvskifteshandling