Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

Två personer går igenom ett avtal

10 viktiga saker att tänka på vid uppsägning av lokalhyresavtal

Innehåll i hyresavtal

1. Uppsägning ska vara skriftlig för att anses giltig.

2. Hyresgästen ska underrättas om att uppsägningen ska lämnas till hyresnämnden inom två månader om hyresgästen vill begära ersättning för flytten. Utan denna information blir uppsägningen ogiltig. 


3. Var noga med att ange vilket hyresavtal som ska sägas upp och vem avtalet riktar sig till. Är det den fysiska eller den juridiska personen, d.v.s. personens företag, som står på avtalet?

4. Uppsägning måste ske inom uppsägningstiden. Sker uppsägningen senare än den avtalade tiden riskerar hyresavtalet att förlängas. 

5. Ska hyresavtalet sägas upp för att avtalets villkor ändras, ska de nya villkoren finnas med i uppsägningen eller i ett förslag till nytt hyresavtal. Framgår inte detta, kan hyresvärden bli tvungen att betala skadestånd till hyresgästen.


6. Hyresvärden som säger upp avtalet måste delge hyresgästen uppsägningen. Vid en eventuell tvist är det avsändaren, alltså hyresvärden, som ska bevisa att hyresgästen tagit emot uppsägningen. Det kan vara en god idé att anlita ett delgivningsföretag överlämnar uppsägningen. 

7. Ange tydligt att det är hyresvärden som är avsändare av uppsägningen. Uppsägningen riskerar i annat fall att bli ogiltig.

8. Om hyresgästen har sagt upp hyresavtalet och därefter ändrar sig, finns inget krav på att hyresvärden ska godkänna en sådan ändring. En uppsägning från hyresgästen sida är bindande.

9. Ta alltid reda på om hyresgästen har besittningsskydd för lokalen, så att ersättningen inte betalas ut i onödan. Det går att förhandla bort besittningsskyddet i avtalet, det måste dock godkännas av både hyresvärd och hyresgäst.

10. Om lokalen varit uthyrd i mer än 9 månader kan hyresgästen få indirekt besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen kan ha rätt till skadestånd vid uppsägning av lokalhyresavtalet.

Skriv avtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva juridiskt korrekta avtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Du kan välja att skriva avtalet online och svara på ett antal frågor, samma frågor som vår jurist skulle ställa till dig vid ett möte. Med utgångspunkt från dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som du kan ladda ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din och vilka avtal du behöver? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar