Måste köparen undersöka bostadsrätten innan köpet?

Säljaren ansvarar inte för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av bostadsrätten om:
- köparen har uppmanats av säljaren och fått tillfälle att genomföra en undersökning eller
- köparen har undersökt bostadsrätten utan uppmaning.
I praktiken innebär detta att köparen i regel har undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt. Om undersökningsplikten inte uppfylls kan det försvåra möjligheterna att få ersättning för fel och brister. Det är därför viktigt att köparen genomför en besiktning av lägenheten före köpet. Helst bör en sådan besiktning utföras av en auktoriserad besiktningsman.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka