Vad är årsavgift för en bostadsrätt?

Årsavgiften ska täcka bostadsrättsföreningens drift- och underhållskostnader av fastigheten samt eventuella räntor och amorteringar på föreningens lån. Årsavgiften delas oftast upp så att bostadsrättsinnehavaren betalar en avgift varje månad. För det fall årsavgiften inte betalas i tid kan föreningen säga upp din bostadsrätt.

Skriv Köpekontrakt bostadsrätt
Gå tillbaka