Vem ansvarar för underhållet i en bostadsrätt?

Bostadsrättsinnehavaren är förpliktad att svara för underhållet av bostadsrätten. Denna underhållsplikt inkluderar exempelvis tapetsering, målning, underhåll av köksutrustning och badrumsinredning. I stort sett är bostadsrättsinnehavaren skyldig att underhålla allt i lägenheten utom elledningarna och VVS. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ge företrädare för bostadsrättsföreningen tillträde till lägenheten. Om bostadsrättsföreningen förvägras tillträde kan bostadsrätten förverkas. En bostadsrättsinnehavare måste följa de ordningsregler som bostadsrättsföreningen beslutat om. Givetvis ska han se till att andra bostadsrättsinnehavare inte störs. Det är i stort samma regler som gäller som i ett hyresförhållande. Det yttre underhållet av bostadsföreningens fastighet ska bostadsrättsföreningen stå för. Om föreningen brister i denna underhållsplikt kan bostadsrättsinnehavaren begära reparation och vid allvarliga brister säga upp bostadsrätten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka