Vad är skillnaden på en upplåtelse och överlåtelse av en bostadsrätt?

Då det gäller andra regler vid upplåtelser än vid vanliga överlåtelser så är det viktigt att veta om det är en upplåtelse eller en överlåtelse av bostadsrätten som ska göras. När en bostadsrätt är ny eller en hyresrätt ombildas till bostadsrätt säljs den av bostadsrättsföreningen i sig, det kallas då för upplåtelse. Det är endast första gången en bostadsrätt säljs som det är fråga om en upplåtelse av bostadsrätten. Alla försäljningar av bostadsrätten därefter är vanliga överlåtelser. Då är det istället bostadsrättsinnehavaren som är säljare av bostadsrätten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka