När är man bunden av försäljningsavtalet?

Du är inte bunden av försäljningsavtalet förrän det är utskrivet och både köpare och säljare har skrivit under det. Andra krav för att ett köpekontrakt ska vara juridiskt giltigt är att det ska innehålla en överlåtelseförklaring och information om både köpeskilling och registerbeteckning på köpeobjektet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka