Vem äger fastigheten där bostadsrätten finns?

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans hela fastigheten, d.v.s. bostäderna, gemensamma utrymmen, eventuella lokaler och garage. Varje medlem äger en rätt att utnyttja sin lägenhet, men de äger inte själva lägenheten som sådan.

Skriv Köpekontrakt - Bostadsrätt
Gå tillbaka