Ska hyran betalas med eller utan moms?

Lokalhyresavtal reglerar vanligtvis hyresbelopp exklusive moms. Undantagsvis kan hyresvärden ta ut moms och ha rätt att dra av momsen på sina kostnader. För att få göra det krävs ett beslut av Skatteverket om att hyresvärden är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokaler.

Detta hyresavtal för kontorsplatser reglerar dock endast hyresbelopp exklusive moms.

Skriv Hyresavtal för kontorsplatser
Gå tillbaka