Vilken information behöver jag om kontorsplatsen?

Det är vanligt att i ett hyresavtal ange om kontorsplatsen ligger i ett öppet kontorslandskap eller om det är ett eget rum. Om platsen är i ett eget rum är bra att ange ungefär hur många kvadratmeter det rör sig om. Det är viktigt att ange i vilken lokal man kan hitta arbetsplatsen; gatuadress, antalet trappor, postnummer, postort, lokalnummer. 

Informationen om lokalen ska vara så pass detaljerad så att det inte kan bli missförstånd över om vilken lokal det rör sig om.

Skriv Hyresavtal för kontorsplatser
Gå tillbaka