Måste man avtala om vilka gemensamma utrymmen hyresgästen får använda?

Det finns ingen skyldighet att avtala om vilka gemensamma utrymmen hyresgästen får tillgång till men det är bra att göra det. Eftersom ett hyresavtal för kontorsplatser endast rör en plats eller ett avgränsat utrymme har hyresgästen ingen rätt att nyttja andra platser om det inte är överenskommet mellan hyresvärden och hyresgästen.

Läs mer om hyresavtal och uthyrning i vår stora guide

Andra har även sökt på

Gå tillbaka