Vad borde jag ha med i ett hyresavtal för kontorsplatser?

I ett hyresavtal för kontorsplatser är det viktigt att reglera frågor gällande exakt vad som ingår i uthyrningen, antalet arbetsplatser som avses och om det ska finnas en maxgräns på hur många personer som ska nyttja arbetsplatsen. Andra viktiga frågor är hur mycket som ska betalas i hyra och när den ska betalas, hur länge arbetsplatsen ska hyras ut och vad som ska gälla för uppsägning, underhållsskyldighet m.m. Om det i lokalen förekommer flera olika näringsverksamheter är det bra att införa en sekretessbestämmelse i hyresavtalet. En sådan bestämmelse skapar en skyldighet hos hyresgästen att inte utnyttja annans affärsinformation som kan förekomma på arbetsplatsen.

Läs mer om hyresavtal och uthyrning i vår stora guide

Andra har även sökt på

Gå tillbaka