Hur många kontorsplatser kan jag hyra ut?

Du kan i princip hyra ut hur många arbetsplatser du vill. Om den som hyr ut platserna också är en hyresgäst behövs heller inget särskilt tillstånd. Om uthyrningen skulle innebära men för hyresvärden får hyresvärden motsätta sig uthyrningen.

Skriv Hyresavtal för kontorsplatser
Gå tillbaka