Varför undvika att skriva hyresavtal med en mall?

Mallar som du hittar på internet är bara exempel på hur du kan skriva ett hyresavtal. Mallen ska täcka alla möjliga situationer och det är inte säkert att den passar just er situation. Oftast saknas någon som ansvarar för eventuella fel i mallen och framförallt inte för de konsekvenser som kan uppstå som konsekvens av eventuella fel och brister i mallarna. Med vår onlineverktyg skriver du själv ett juridiskt korrekt hyresavtal. Du besvarar samma frågor som en jurist skulle ställa och så skapas ett hyresavtal som är skräddarsytt utifrån er situation. Du kan kostnadsfritt testa att svara på alla frågor och betalar först när du vill ha det färdiga avtalet.

Gå tillbaka