Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Vad gäller vid tvist om tolkningen eller tillämpningen av avtalet?

I avtalet bör även regleras vad som ska gälla om en tvist uppstår, till exempel om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller genom skiljeförfarande.

Ni kan också i avtalet ange om svensk lag ska vara tillämplig beträffande rättigheter och skyldigheter i avtalet.

Skriv Samarbetsavtal
Gå tillbaka