Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Vad gäller vid tvist om tolkningen eller tillämpningen av avtalet?

I avtalet bör även regleras vad som ska gälla om en tvist uppstår, till exempel om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller genom skiljeförfarande.

Ni kan också i avtalet ange om svensk lag ska vara tillämplig beträffande rättigheter och skyldigheter i avtalet.

Läs mer i vår stora guide om samarbetsavtal

Skriv Samarbetsavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka