Vad händer om en part inte levererar i tid?

I avtalet kan regleras vad som ska gälla vid förseningar och om någon part ska ha rätt till ersättning eller vite. 

Läs mer i vår stora guide om samarbetsavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka