Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Vilka områden ska samarbetsavtalet omfatta?

Ett samarbetsavtal kan omfatta bakgrunden till samarbetet, genomförandet, vilka personer hos respektive part som ska vara kontaktpersoner, en tidsplan och hur betalning ska ske samt till vilken prisnivå.

Andra viktiga frågor som är bra att reglera i avtalet är om sekretess ska gälla för den information som parterna utbyter, och om parterna får ingå samarbeten med konkurrerande bolag.

Skriv Samarbetsavtal
Gå tillbaka