Aktieägaravtal

Detta ska du tänka på när du startar aktiebolag

Personer lyssnar på man som talar

Steg 1 – Företagsnamn måste väljas

Ett företagsnamn måste väljas och registreras hos Bolagsverket innan någon verksamhet kan börja bedrivas. Det registrerade företagsnamnet ger företaget ensamrätt och hindrar andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma bransch. Innan man börjar trycka upp visitkort, skyltar och liknande, är det bra att kontrollera att namnet inte redan är upptaget i Näringslivsregistret. Det kan man göra på Bolagsverkets hemsida. Även om namnet inte är upptaget kan det finnas hinder att registrera namnet, bland annat om det är för närliggande eller förväxlingsbart med ett redan upptaget namn.

Steg 2 – Startkapital måste finnas

Det finns ett krav på startkapital (för närvarande 25 000 kronor i aktiekapital) vid upprättande av ett aktiebolag. Detta startkapital motsvaras av det antal aktier aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. När aktiebolaget bildas kan man även betala aktier med egendom (apportegendom). Detta innebär att egendomen förs över till företaget som betalning för aktierna.

Steg 3 – Stiftelseurkund ska upprättas

För att bilda ett aktiebolag krävs att en stiftelseurkund upprättas. Denna handling ligger till grund för bolagets bildande och innehåller de centrala villkoren för bolagsbildningen, bland annat hur mycket en aktie ska kosta vid bildandet. I stiftelseurkunden anges bolagets funktionärer, som styrelseledamöter och revisorer. När stiftelseurkunden undertecknats anses ett bolag ha bildats.

Till stiftelseurkunden bifogas en bolagsordning, vilken tillsammans med aktiebolagslagen fungerar som en ram för bolagets verksamhet. Bolagsordningen är den andra obligatoriska handlingen som måste finnas vid bildandet av ett aktiebolag. Den måste innehålla uppgifter om bolagets namn, säte, aktiekapital, räkenskapsår och verksamhetsområde. Det går att ändra i bolagsordningen i efterhand, men det kan vara en komplicerad process varför det är bra att redan från början sätta upp alla tänkbara bestämmelser, såväl obligatoriska som frivilliga.

Steg 4 – Juridisk person

Styrelsen måste inom ett halvår från det att man har undertecknat stiftelseurkunden, registrera bolaget hos Bolagsverket för att aktiebolaget ska bli en juridisk person. Detta göra man via Bolagsverkets hemsida. Det är i och med den registreringen bolaget får sitt organisationsnummer och skydd för sitt namn.

När aktiebolaget har registrerats av Bolagsverket kan företaget använda Skatteverkets e-tjänst för att ansöka om F-skattesedel och anmäla bolaget som arbetsgivare. Att inneha F-skattesedel innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad. I princip alla aktiebolag ska arbetsgivarregistreras hos Skatteverket eftersom ägaren som arbetar i aktiebolaget betraktas som anställd. Hos Skatteverket ansöker man också om momsregistrering om sådan ska redovisas i verksamheten.

Minska risken för oenighet och tvister i framtiden

Det är bolagsordningen som övergripande reglerar aktiebolaget, men vid sidan av den är det viktigt att vara bra att komplettera med ett aktieägaravtal för att minska risken för konflikter.

Genom att skriva ett aktieägaravtal hanterar man problemen innan de uppstår. Avtalet kan reglera allt ifrån hur vinst ska fördelas och hur bolaget ska värderas till hur styrelsen utses samt hur ett eventuellt utträde ur bolaget ska gå till. Man kan även avtala om förköpsrätt. Det innebär att om en aktieägare väljer att sälja sina aktier har denne skyldighet att först erbjuda sina avtalspartners att köpa dem. Ett aktieägaravtal är frivilligt och endast bindande för de som ingår avtalet.

Läs mer om aktieägaravtal

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Med ett korrekt aktieägaravtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte