Aktieägaravtal

Kompanjonsavtal – viktigt för delägare

Personer som skrattar under ett möte

Kompanjonsavtal – ett annat ord för aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal bestämmer delägarna (kompanjonerna) allt från hur bolagets vinst ska fördelas mellan delägarna och hur en delägare har rätt att sälja sina andelar till att delägarna förbjuds att bedriva konkurrerande verksamhet. Har man inte något aktieägaravtal kan detta få ovälkomna följder för delägarna. Det är dessvärre mycket vanligt att situationer uppstår som aktieägarna inte räknat med. Ett exempel kan vara att delägarna missat att skriva in ett krav att varje delägare måste göra andelen i bolaget till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord

Om en av delägarna skiljer sig, utan ett äktenskapsförord, kommer hälften av delägarens andel i bolaget gå till maken eller makan vid en bodelning. Maken eller makan kan i värsta fall då bli delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna kanske inte alls önskar. Har delägarna ett fulltäckande aktieägaravtal kan sådana situationer undvikas. I avtalet bestäms alltså delägarnas inbördes relationer i förhållandet till bolaget. Aktieägarna har därför stor möjlighet att påverka hur bolaget ska fungera praktiskt genom ett aktieägaravtal.

Ett aktieägaravtal gäller endast de personer som är delägare och som skriver avtalet – inte aktiebolaget i sig.

Dubbla regleringar

När man skriver ett aktieägaravtal finns en risk för så kallad dubbelreglering – det vill säga att avtalet innehåller bestämmelser som redan finns i bolagsordningen. Om bestämmelserna inte stämmer överens utan strider mot varandra kan problem uppstå. Bolagsordningen är ett offentligt dokument som gäller för hela bolaget och alla aktieägare samt utomstående personer medan aktieägaravtalet inte är offentligt utan ett avtal mellan vissa (eller alla) delägare i bolaget.

Vissa bestämmelser kan inte tas in i en bolagsordning men däremot i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtal är då ett bra komplement. I vår tjänst tas alla frågor upp som kan blir aktuella för ett fulltäckande aktieägaravtal och som saknas i bolagsordningen. Aktieägaravtalet är alltså internt och allmänheten kan inte kan ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos bolagsverket och blir offentlig. I aktieägaravtalet kan man därför skriva in lite mer känslig eller intern information som aktieägarna vill hålla hemlig.

Läs mer om aktieägaravtal i vår stora guide

Krav för kompanjonsavtalet

Ett aktieägaravtal är frivilligt och det finns inga särskilda krav i lag att avtalet ska se ut på ett visst sätt för att det ska gälla. Men – man måste ta hänsyn till vissa bestämmelser i lagen. I aktiebolagslagen (ABL) och lag om handelsbolag och enkla bolag finns regler som gäller aktieägaravtalet. Om aktieägaravtalet ingås på obestämd tid kan avtalet alltid sägas upp av en delägare med sex månaders uppsägningstid. Detta kan undvikas genom att istället skriva avtalet på en bestämd tid, då finns inte samma utrymme för en delägare att säga upp avtalet. Det är möjligt att skriva in en lång avtalstid.

Om en kompanjon bryter mot avtalet

Om en delägare bryter mot avtalet kan delägarna själva bestämma vad som ska hända. Vanligen ska den som bryter mot avtalet få betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett så kallat vite. Annars kan delägarna få betala skadestånd som inte är förutbestämt, alltså får man betala lika mycket pengar som den skada man orsakar kostar. Att ha en bestämmelse om vite är oftast mest effektivt då det kan vara svårt att visa hur stora kostnader skadan orsakat. För att den som brutit mot avtalet ska få betala vitesbeloppen behöver den som lidit skada inte visa hur stor skada som uppkommit utan endast att den andre delägaren brutit mot avtalet.

 

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Med ett korrekt aktieägaravtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte