Anställningsavtal

Vad händer om jag saknar ett anställningsavtal?

En kvinna som ser förvirrad ut

– För arbetsgivaren är det viktigt med ett skriftligt anställningsavtal eftersom huvudregeln säger att om avtal saknas räknas den anställde som tillsvidareanställd. Arbetsgivaren kanske räknade att det skulle vara en visstidstjänst och i det fallet måste arbetsgivaren bevisa vad som är överenskommet, berättar Josefine Ullberg.

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Det finns en del saker som är viktiga att reglera i ett anställningsavtal. Bland annat

  • anställningsform
  • arbetsuppgifter
  • arbetstider
  • lön
  • övertidsersättning
  • förmåner
  • rätten till förskottssemester
  • tjänstepension
  • försäkringar
  • sjuklön

När företaget har ett kollektivavtal är en hel del frågor redan reglerade. Olika kollektivavtal kan dock skilja sig en hel del från varandra och det finns frågor som ändå måste tas upp i anställningsavtalet.

Provanställning under ett halvår

Det är vanligt att företaget vill ha en provanställning innan den anställde får tillsvidareanställning. Provanställningen får maximalt pågå i sex månader. Syftet är att arbetsgivaren ska få en möjlighet att pröva om en person passar för tjänsten innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. En provanställning kan avslutas när som helst under perioden och det behövs ingen särskild anledning för detta. Anställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning vid prövotidens slut.

– Även om det är en provanställning får man inte säga upp den anställde på ett sätt som bryter mot gällande diskrimineringslagstiftning till exempel på grund av att arbetstagaren är gravid, tillhör ett fackförbund eller har viss sexuell läggning, påpekar Josefine Ullberg.

Läs mer om provanställning

Tillsvidareanställd brukar kallas fast anställd

Tillsvidareanställning brukar i vardagligt tal kallas för fast anställning. Det innebär att arbetstagaren är anställd tills denne väljer att säga upp sig eller blir uppsagd. Till skillnad mot provanställning krävs det att arbetsgivaren har en godtagbar anledning, så kallade sakliga skäl, för att säga upp en tillsvidareanställd.

– Uppsägning på grund av arbetsbrist måste i de flesta fall följa en viss turordning, där utgångspunkten är den så kallade sist in-först ut-principen. Den som har kortare anställningstid ska sägas upp före den som har längre anställningstid, förklarar Josefine Ullberg.

Med nya LAS kan arbetsgivaren undanta tre arbetstagare från turordningsreglerna. 

Läs mer om tillsvidareanställning

Vikariat räknas som visstidsanställning 

En visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning och brukar gälla vikarie, säsongsarbetare, sommarjobbare eller en extra resurs vid tillfälliga arbetsbelastningar. Ibland pratas det om timanställning, men som arbetsgivare bör man vara försiktig med att anställa någon per timme eller vid behov eftersom det inte alltid är tillåtet enligt lag. Under förutsättning att arbetsgivaren endast har ett tillfälligt och oregelbundet behov av arbetskraft kan det vara tillåtet, men det krävs även att ett arbetspass inte är kortare än tre timmar och att den anställde är fri att både acceptera och avvisa erbjudna arbetspass.

– En tidsbegränsad anställning kännetecknas av att man redan vid anställningens början bestämt när anställningen ska ta slut. Anställningen får löpa i högst tolv månader. Om den anställde varit på företaget i sammanlagt mer än ett år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning, förklarar Josefine Ullberg.

En fälla som inte är helt ovanlig när det gäller visstidsanställning är att missa att skriva in uppsägningstid i anställningsavtalet. I det fallet kan du inte säga upp den anställde i förtid. Du har kanske anställt en person som ska vara ersättare under ett år och finns det då inte en uppsägningstid i anställningsavtalet gäller anställningen till det slutdatum som är sagt.

– För att du som arbetsgivare ska kunna säga upp ett visstidsavtal i förtid måste du ha avtalat om detta och dessutom ha en godtagbar anledning. Anges ingen uppsägningstid är det enda alternativet att avskeda den anställde, och det kan bara göras vid allvarliga fall av felaktigt agerande, säger Josefine Ullberg.

Läs mer om visstidsanställning

Skriv anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte