Fastighetsrätt

Vad räknas som försäljning av en bostadsrätt?

Två kollegor skriver och pratar under ett möte

Gåva eller försäljning

När du säljer en bostadsrätt till marknadsvärde betraktas det som en försäljning och du ska betala skatt på eventuell vinst. Om du ger bort bostadsrätten räknas det som en gåva. Om du däremot säljer din bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet är det en s.k. blandad försäljning (en del gåva, en del försäljning). Vid sådana överlåtelser är det bara ersättningen för gåvan som du ska deklarera, själva gåvan deklareras inte. Detta gäller endast om avsikten med överlåtelsen var att den skulle vara en gåva. 

Har du överlåtit bostadsrätten genom bodelning och mottagit en bodelningslikvid, räknas det inte som en försäljning av bostadsrätt.

Köpa och sälja bostäder i stor omfattning

Om du har för avsikt att handla med bostäder i vinstsyfte, kan det räknas som att du bedriver yrkesmässig handel. Detta kan också gälla om du sålt och köpt många bostäder i stor omfattning. Faktorer som spelar in i bedömningen är antalet bostäder som är köpta och sålda, samt hur ofta och varaktig handeln har varit. Bedriver man yrkesmässig handel ska bostadsrätter och andra fastigheter redovisas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Försäljning av sådan bostadsrätter ska alltså inte redovisas som kapitalvinst eller kapitalförlust.

Skriv köpekontrakt för bostadsrätt

Hos oss kan du skriva ett juridiskt korrekt köpekontrakt online till fast pris. Du svarar på några frågor och utifrån dina svar skapas köpekontraktet som du kan ladda ner direkt. Du kan även skriva köpekontrakt tillsammans med någon av våra jurister via telefon eller videomöte.

Relaterade artiklar

Köpekontrakt - Bostadsrätt

Här kan du enkelt skriva ett köpekontrakt för bostadsrätt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt köpekontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Köpekontrakt - Bostadsrätt

5592 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte