Vikten av att skriva aktieägaravtal

Vikten av att skriva aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal skrivs av många olika anledningar och innebär en stor trygghet för delägarna. I aktieägaravtalet kan man bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses. I aktieägaravtalet kommer ni som delägare helt enkelt överens om hur ni vill sköta ert bolag och säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.

Ansvar och ersättning

Vem ska göra vad? Ska lön betalas ut? Ska delägarna arbeta heltid, deltid eller inte alls?

Hur styrelsen ska utses

Vem får till exempel nominera styrelsemedlemmar? Får en nominerad styrelseledamot även vara VD?

Vad som ska gälla vid meningsskiljaktigheter

Om ni hamnar i en tvist - hur och var ska den då lösas? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas med fullständig enighet? Vid en längre tids konflikt ska en delägare kunna begära inlösen av sina aktier?

Konkurrens

Får ni ha sidouppdrag utan godkännande från övriga delägare? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar?

Hur bolaget ska värderas

Vem ska värdera bolaget? Och vilken värderingsmetod ska tillämpas?

Överlåtelse av aktier

Får ni sälja era aktier till vem ni vill och till vilket pris som helst? Ska övriga delägare ha förtur? Ska samtycke krävas vid överlåtelse av aktier?

Vad som händer om någon av delägarna bryter mot aktieägaravtalet

Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp? Och i så fall hur mycket?

Drag along och tag along

För att uppnå ett extra skydd för både majoriteten och minoriteten vid försäljning kan man avtala om så kallade drag-along och tag-along klausuler.

Skyldighet att göra ägarandelar i bolaget till enskild egendom

I aktieägaravtalet har ni möjlighet att bestämma att alla delägare måste göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det betyder att delägaren får behålla andelen om han eller hon skulle skilja sig. Om en av delägarna skiljer sig, utan ett äktenskapsförord, kan hälften av hans eller hennes andel i bolaget komma att gå till maken (vid en bodelning). Maken blir då delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna troligen inte alls önskar.

Skriv aktieägaravtal

Ni skriver enkelt och tryggt aktieägaravtalet online genom att svara på ett antal frågor och ta ställning till vilka olika villkor som ni vill ska ingå. Därefter skapas ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter förhållandena i just ert företag. Ni kan även skriva avtalet tillsammans med en av våra jurister via telefon. Har ni inte skrivit aktieägaravtal, se till att gör det redan idag! Med rätt avtal kan ni känna er trygga och fokusera på affärerna.

Relaterade artiklar

3744 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.