Anställningsavtal för att undvika missförstånd

Anställningsavtal för att undvika missförstånd

Oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare är det viktigt att skriva anställningsavtal. För dig som arbetstagare är anställningsavtalet ett skriftligt bevis på att du är anställd och vilka villkor som gäller under anställningen. Från arbetsgivarens sida är det viktigt att skriva ett korrekt avtal med den anställde så det inte blir några misstolkningar och felaktigheter som senare kan leda till konflikter.

För att undvika missförstånd kring anställningsvillkor bör man alltid ha ett skriftligt anställningsavtal. Ett anställningsavtal reglerar villkor som lön, arbetstid, arbetsuppgifter och uppsägning. Det är viktigt att ta hänsyn till lagen om anställningsskydd (LAS) när man skriver anställningsavtal.

Utan ett anställningsavtal räknas den anställde enligt huvudregeln som tillsvidareanställd. Om anställningen ska vara tidsbegränsad måste det framgå i ett skriftligt avtal för att gälla. Det skiljer väsentligt mellan anställningsformerna tillsvidareanställning samt provanställning och visstidsanställning.

Vanligt med provanställning

Det är vanligt att inleda anställningen med en provanställning. Den kan maximalt pågå i sex månader och under den tiden kan arbetsgivaren förvissa sig om att man har hittat rätt person. Efter denna period övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Kan vem som helst anställa någon?

För att kunna anställda personal företaget registreras som arbetsgivare hos Skatteverket.Som arbetsgivare har man en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag för utbetalda löner, lämna kontrolluppgifter och skattedeklarationer.

När det finns kollektivavtal

Kom ihåg att om ditt företag är anslutet till ett kollektivavtal får anställningsavtalet inte avvika från det. I kollektivavtal finns ofta strängare regler än dem i lag.

Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställs att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående anställningsavtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Relaterade artiklar

2494 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt anställningsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.