Finns det ett krav på inkråmsöverlåtelseavtal?

Det finns inget krav på att upprätta ett inkråmsöverlåtelseavtal men att inte ha ett sådant innebär stora risker. Fördelen med ett avtal är att det blir tydligt vad som ingår i överlåtelsen och vilka garantier som säljaren lämnar.

Vid en inkråmsöverlåtelse kan säljaren välja att inte låta alla tillgångar ingå i avtalet. Detta kan vara aktuellt exempelvis om det finns varumärken som inte skall säljas, eller om bolaget har betydande finansiella tillgångar som nuvarande ägare vill behålla. Genom att upprätta ett avtal blir det tydligt för köparen vad som ingår i köpet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka