Vad ska man tänka på vid en inkråmsöverlåtelse?

Vid en inkråmsöverlåtelse är det viktigt att man kontrollerar status på samtliga tillgångar som ingår i överlåtelsen.

Kontrakt och avtal som finns med kunder och leverantörer behöva ses över och eventuellt skrivas om eller överlåtas separat och de finansiella flödena från respektive tillgång ska delas mellan köpare och säljare (gäller exempelvis utestående fordringar).

 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka