När är det viktigt med ett inkråmsöverlåtelseavtal?

Om du ska sälja eller köpa ett bolags tillgångar bör du skriva ett inkråmsöverlåtelseavtal. Vid en inkråmsöverlåtelse följer inte skalet med i köpet, du köper alltså inte själva firman och organisationsnumret.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka